Velkommen

GODT BARNELIV i Vorgod-Barde er navnet på samarbejdet mellem alle kommunale tilbud for børn (0-14 år) i Vorgod-Barde.

Vores overordnede mål er:

– at hjælpe børnene til at lykkes…

Godt-barneliv-logoI Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder institutionerne i mange landsbyer sammen som én helhed for at styrke helheden i børn og familiers liv. Det gode samarbejde og de gode overgange mellem dagpleje, børnehave, skole er i høj grad medvirkende til at skabe denne helhed.


Værdier

Vores arbejde med at hjælpe børnene til at lykkes bygger på tre grundlæggende lokale værdier: fællesskablæring og talent.

Fællesskab

Fællesskabet er ikke kun blandt børnene. Lejlighedsvis har vi arrangementer med eksemplevis plejehjemmet
Fællesskabet er ikke kun blandt børnene. Lejlighedsvis har vi arrangementer med eksemplevis plejehjemmet

Læring

Børn i alle aldre lærer. De lærer og udvikler sig fagligt og socialt. Det enkelte barns læring styrkes af fællesskabet
Børn i alle aldre lærer. De lærer og udvikler sig fagligt og socialt. Det enkelte barns læring styrkes af fællesskabet

Talent

Talent
Gennem fællesskab og læring får børnene muligheden for at opdage egne styrker. Styrker der arbejdes bevidst og målrettet med kan udvikles til talent

Børn 0-14 år

Dagpleje

Dagplejen i Vorgod-Barde er en del af Daginstitutionen Blomstergården, der også rummer børnehave. Dagplejerne er bosat i Vorgod-Barde eller i umiddelbar nærhed af byen.

Børnehave

Børnehaven består af 3 stuer: Lyngtotte-, Margerit- og Solsikkestuen.

Stuerne er inddelt efter alder, hvilket gør det muligt at tilpasse aktiviteterne til den enkelte årgang, og dermed give børnene alderssvarende udfordringer.

Skole og SFO

En skole med høj trivsel og god faglighed. Børnene trives og udvikler sig blandt andet gennem vores arbejde med de praktisk-musiske områder.

Mange af børnene på skolen er tilmeldt vores fritidstilbud i Vorgod-Barde Skoles SFO