Besøg af Børne og Familie Udvalg

Tirsdag havde kommunens Børne og Familie Udvalg valgt at takke ja til invitationen om at afholde deres møde på Vorgod-Barde Skole. Den første halve time af mødet havde skolebestyrelsen mulighed for at præsentere noget af det, der arbejdes med.

Valget faldt på det store arbejde, som forældre og elever har deltaget i angående Fremtidens Folkeskole 2025. Formand Grethe Mikkelsen holdt oplægget, alle i BFU lyttede interesserede og var efterfølgende nysgerrige på nogle af de ting som var kommet frem.

Vi benyttede samtidig lejligheden til at vise folderen omkring forældresamarbejde, som forældre, begge bestyrelser og personalet i GODT BARNELIV arbejde sammen om i efteråret.

En god oplevelse at have besøget og vi tror på de havde noget med herfra, så tusind tak for jeres arbejde, som muliggjorde oplægget.