Børnehaven

Børnehaven består af 3 stuer: Lyngtotte-, Margerit- og Solsikkestuen.

Stuerne er inddelt efter alder, hvilket gør det muligt at tilpasse aktiviteterne til den enkelte årgang, og dermed give børnene alderssvarende udfordringer. Da stuerne er aldersopdelte, planlægger vi forskellige aktiviteter og emneuger på tværs af stuerne. Antallet af børn på stuerne varierer alt efter årgangens størrelse.

Børnehaven er oprindeligt normeret til 60 børn. Vi er af flere omgange blevet opnormeret, og i dag er der ca. 85 børn i Blomstergården.

Pædagogik

Vi arbejder løbende med det pædagogiske grundlag i børnehaven. Vi har blandt andet drøftet vores værdier med forældrene. Vi arbejder løbende med læreplaner i vores planlægning og evaluering og vi har foretaget en Børne Miljø Vurdering. Vi har også fået lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene og udarbejdet diverse politikker.

Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet vægtes højt i Blomstergården, og det daglige samarbejde bygges på – og opnås gennem – gensidig tillid og respekt.

Personalet arbejder bevidst for at børn og forældre føler sig velkomne – vi prioriterer den daglige dialog højt.

Vi afholder forældresamtaler ca. 3 måneder efter barnets start i børnehaven. Derefter én gang årligt og i forbindelse med skolestart. Der er altid mulighed for at afholde flere samtaler efter behov.