Dagtilbud og Undervisning

Godt barneliv er det kommunale tilbud til børn i alderen 0-14 år i Vorgod-Barde. Vi har et tæt samarbejde med øvrige skoler, afdelinger og tilbud i kommunen.

Lige som alle andre dagplejer, børnehaver og skoler er aftaleenhederne i Vorgod-Barde organiseret i Dagtilbud og Undervisning.

Dette giver os muligheden for etablering af gode netværk med faste samarbejdspartnere  i hele kommunen.

Samarbejde med andre skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune
Det er vigtigt og højt prioriteret for os, at børnene også får en god overgang til tilbudet i Videbæk, når de er færdige med skolegangen i Vorgod-Barde, og derfor er især skolerne i Fjelstervang, Nr. Vium-Troldhede og Videbæk blevet tætte samarbejdspartnere.

Samarbejde med PPF og Børn og Familie
Af og til oplever vi, at et barn ikke trives eller på anden måde har brug for særlig opmærksomhed. Her er vi utrolig glade for samarbejdet med PPF og Børn og Familie. Vi arbejder meget forebyggende og konsultativt og får god sparring til dette fra vores samarbejdspartnere. Langt de fleste udfordringer, som et barn kan stå overfor, kan vi løse i samarbejde med forældrene og vores personale lokalt i Vorgod-Barde og det er forholdsvis sjældent, at vi indstiller til yderligere udredning og ekstern hjælp