Dagplejen

Dagplejen i Vorgod-Barde er en del af Daginstitutionen Blomstergården, der også rummer børnehave. I dagplejen er der 9 dagplejere (November 2014) bosat i Vorgod-Barde eller i umiddelbar nærhed af byen.

Dagplejerne samles ugentligt til legestue i hallen eller andre steder. Derudover mødes dagplejerne på kryds og tværs hos hinanden, ligesom de ugentligt kommer og leger i børnehaven i Blomstergården.

Dagplejerne deltager i fællesarrangementer i børnehaven ligesom de af og til har heldagslegestue i børnehaven og andre steder.

Dagplejerne brænder for at skabe trivsel og udvikling for det enkelte barn i tæt samarbejde med forældrene. Dagplejerne har med deres særlige engagement og store erfaring tilsammen en bred vifte af kompetencer inden for både natur og udeliv, sprog samt motorik og almen udvikling m.m.

Dagplejerne er meget bevidste om både at skabe meget trygge rammer for det enkelte barn, samtidig med at det enkelte barn hele tiden udfordres og motiveres til en løbende udvikling.

I dagplejen arbejdes der med en tydelig rød tråd og god overgang til børnehaven. Der er flere årlige fælles personalemøder for dagpleje og børnehave, hvor pædagogik, den røde tråd og udvikling af gode overgange er væsentlige temaer.

Fælles leder for dagplejen og børnehaven er dagtilbudsleder Frank Krogh.

Derudover gives råd og vejledning til dagplejerne gennem en af Ringkøbing-Skjern Kommunes dagplejepædagoger Mona Hedevang Sørensen.