Værdier

Vi vil være den dagpleje, børnehave og skole – den helhed – som børnene husker tilbage på, som værende medvirkende til, at de fik et GODT BARNELIV. Tre ord kendetegner de værdier, vi giver børnene i vores arbejde med at skabe de optimale vilkår for, at det enkelte barn lykkes: fællesskab, læring og talent.

Fællesskab
Alle børn er afhængige af at være en del af et fællesskab.
For alle aldersgrupper i GODT BARNELIV vægter vi fællesskabet højt.
At være en del af et fællesskab giver det enkelte barn en følelse af ”at høre til”.
Det giver en god trivsel og hjælper med at opbygge barnets selvværd.
Det er vigtigt for os, at alle børnene både kan modtage fra og bidrage til fællesskabet.

Læring
Gennem hele barnets liv og opvækst lærer det og udvikler sig.
Læringen begynder allerede i gruppen i dagplejen, fortsætter på stuen gennem tiden i børnehaven og klassen på skolen.
Børnenes forudsætninger for at lære optimalt er funderet i det fællesskab de er en del af gennem opvæksten.
Læring handler om såvel sociale som faglige færdigheder og viden. For at lykkes må barnet kunne begå sig socialt såvel som fagligt. En sund balance er vigtig for børnenes udvikling.

Talent
Talent, evner og færdigheder kommer ikke af sig selv. For alle kræves der et stort arbejde for at nå frem til at lykkes. Selvom barnet har talent, er der meget der skal læres – individuelt og i fællesskabet.
En hverdag fuld af lege, temaer og fag præsenteret af engagerede voksne, giver barnet muligheden for at kunne øve sig og styrke færdigheder og viden.
I forhold til barnets selvværd og selvtillid gennem dets opvækst, tror vi det er vigtigt, at barnet – og de voksne omkring det – kender til dets styrker.

Arbejdsværdier

Som personale arbejder vi ud fra de overordnede værdier i Ringkøbing-Skjern Kommune. Værdierne går igen i vores dagligdag, vores kontakt med børnene og i samarbejdet med hinanden og forældrene.

Vi er ordentlige
Vi løser opgaverne med høj faglighed. Vi viser respekt, lytter, går i dialog og melder klart ud. Vi taler pænt til og om hinanden og vores område.

Vi er nysgerrige
Vi har antennerne ude. Vi søger ny viden og bryder vanetænkningen for at udvikle fremtidens løsninger.

Vi handler
Vi er en del af de aktives klub, hvor vi bidrager til at skabe resultater. Vores arbejde nytter, og vi sætter handling bag ordene.