Strategi

Hvad vil vi gøre i praksis?

Gennem flere år har vi lokalt udviklet en praksis som er blevet en styrke for os i vores arbejde med børnene. Denne praksis er fundamentet for vores arbejde med fællesskab, læring og talent.

Udeliv og bevægelse
Naturens rige er en af kilderne til et godt barneliv. For at give børnene viden om, glæde ved og ansvarsfølelse over for naturen benytter og inddrager vi naturen i lokalområdet. I naturen oplever og lever vi livet. Fysisk aktivitet er en naturlig del af vores hverdag. Bevægelse er – ud over børnenes egen leg – bevidst tilrettelagte aktiviteter, med det formål at understøtte fællesskab, læring og talent. I den fysiske aktivitet, styrker vi de motoriske færdigheder hvor igennem barnet styrker sin selvopfattelse, mestringsevne og opbygger sit selvværd.

Det praktisk-musiske
Når børnene tegner, maler, danser, spiller musik eller teater eller arbejder i håndværk og design skaber de fælles. Fællesskabet blomstrer, hvor børn har gode oplevelser og skaber noget sammen. De mobber ikke, men interesserer sig for, udfordrer og driller hinanden på en godmodig og sjov måde. Det praktisk-musiske giver alle børn muligheden for at udtrykke følelser og oplevelser. Praktisk-musiske kundskaber styrker og tilføjer nye dimensioner til den boglige læring og giver mulighed for udvikling af det personlige talent.