SFO

SFOs mål er, at børnene udvikler sig til glade og selvstændige mennesker, der kan møde verden sikkert.

Dette, mener vi, opnås ved:

at bygge på de “4 Kér”: KONTAKT – KÆRLIGHED – KRAV – KONSEKVENS
at respektere, støtte og lytte til det enkelte barn
at have åbenhed og humor i samværet
at der er rige udfoldelsesmuligheder både ude og inde, for at give børnene gode oplevelser.
at give børnene mulighed for at udvikle sig gennem fri leg
at lade børnene selv løse uoverensstemmelser, så vidt muligt
at få det enkelte barn til at føle selvværd
at vægte et åbent og ærligt samarbejde med det enkelte hjem