Vorgod-Barde Skole

Vorgod-Barde Skole er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler. Vi er en grundskole med klassetrin fra 0. til 6. klasse. Når eleverne er færdige hos os efter 6. klasse går de videre til overbygningsskolen i Videbæk.

Vorgod-Barde Skole er bygget i 1960, hvilket blev fejret med stort 50- års jubilæum august 2010.

Hverdagen er præget af et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem elever, lærere, forældre og andre samarbejdspartnere.
På skolen tager vi udgangspunkt i børns trivsel ud fra PALS-modellen.Vi har 3 overordnede regler, som gælder for alle på hele skolen og i SFO´en:

Vis OMSORG, ANSVAR OG RESPEKT.

Med værdiregelsættet er der udarbejdet retningslinjer (en forventningstavle) for god adfærd på skolen.

Hver dag mødes alle elever og lærere til samling. Her synges ugens sang samt en anden udvalgt sang. Ofte spiller eleverne sammen med en af skolens dygtige musiklærere. Cirka en gang om måneden er der udvidet samling, hvor klasserne på skift kommer med et indslag.

Den praktisk-musiske dimension er en væsentlig del af hverdagen på Vorgod-Barde Skole. Vi arbejder bevidst med det og oplever det som en af årsagerne til den høje trivsel blandt børnene.

Ca. hver 14. dag arrangerer 5. og 6. klasse ”store leger med små” i 10-frikvarteret.